Vliegerkruis: Emden, ir. J.H. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-07-1944 No. 17
Registernummer 198
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 2e klasse van speciale diensten der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron