Vliegerkruis: Arriëns DFC, J.W.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-07-1944 No. 17
Registernummer 203
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-zeewaarnemer der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve tv
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron