Vliegerkruis: Roosenburg DFC, J.G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 13-07-1944 No. 7
Registernummer 187
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron