Vliegerkruis: Manschot, A. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 13-07-1944 No. 7
Registernummer 192
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Opmerkingen over onderscheiding Tijdelijk Verband
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Overleden 1945