Vliegerkruis: Loeff DFC, E.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 13-07-1944 No. 7
Registernummer 191
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Checkpoint januari 2001
Opmerkingen over onderscheiding Opgekomen bij het Wapen der Militaire Luchtvaart
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron