Vliegerkruis: Grader, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 13-07-1944 No. 7
Registernummer 189
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Kpm 324
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 2e klasse van speciale diensten der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron