Vliegerkruis: Knapp, A.K.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 26-05-1944 No. 6
Registernummer 176
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 3e klasse van speciale diensten der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron