Vliegerkruis: Amsterdam DFC, A.A.J. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 26-05-1944 No. 6
Registernummer 171
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Opmerkingen over onderscheiding Opgekomen bij het Wapen der Militaire Luchtvaart
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron/139 Squadron