Kruis van Verdienste: Aalst, Th.A.P. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 26-05-1944 No. 9
Registernummer 788
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Geboren 1912