Vliegerkruis: Mulder, J.N.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 04-05-1944 No. 4
Registernummer 155
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Mutatieperiode april 1942 - mei 1944
Literatuur Checkpoint januari 2001
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 302 Squadron
Geboren 6 oktober 1915 in Voorburg
Overleden 2 mei 1991 in Leiden