Vliegerkruis: Hamilton of Silverton Hill, H.L.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 04-05-1944 No. 4
Registernummer 158
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron