Vliegerkruis: Emmens, G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 04-05-1944 No. 4
Registernummer 166
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve sergeant-vlieger
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron