Vliegerkruis: Bevelander, A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 04-05-1944 No. 4
Registernummer 159
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-vlieger-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron (B-25 Mitchell FR-141)
Geboren 1917
Overleden 20 maart 1944 in Bourbon (Fr)