Bronzen Kruis: Abdoelsakoer

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 04-05-1944 No. 5
Registernummer 964
Mutatie Nederlands-Indië - Javazee - slag in Straat Badoeng (Straat Lombok).
Mutatieperiode 19 - 20 februari 1942
Persoonsgegevens
Nationaliteit Indonesische
Rang, functie of beroep Bediende
Onderdeel Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot Hr.Ms. Piet Hein