Vliegerkruis: Berlijn, T.D.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 03-01-1944 No. 3
Registernummer 123
Mutatie Zuidwest-Pacific - tijdens een verkenningsvlucht een vijandelijk schip aangevallen en tot zinken gebracht.
Mutatieperiode 7 november 1943
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Kapitein-vlieger-waarnemer
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 18 (Netherlands East Indies) Squadron (B-25 Mitchell)
Geboren 28 januari 1914 in Cheribon (Java)
Overleden 9 februari 2003 in 's-Gravenhage