Kruis van Verdienste: Fannoy, J.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 02-09-1943 No. 8
Registernummer 568
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Mutatieperiode 7 juni 1943
Literatuur Klaassen (4) en (5) 2703; naamlijst 1967; mei 176
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Korporaal-adelborst
Onderdeel Koninklijke Marine
Geboren 8 juli 1920 in Batavia (Java)
Overleden 5 juni 1993 in Lindfeld (Australië)