Bronzen Kruis: Basford, B.G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-05-1943 No. 10
Registernummer 713
Mutatie Noord-Rusland - Moermansk, konvooi-luchtaanvallen.
Mutatieperiode 3 - 5 juli 1942
Literatuur Limburg 192
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Signalman
Onderdeel Royal Navy
Aan boord van / behorende tot Ms. Paulus Potter