Bronzen Kruis: Vos van Steenwijk, A.N. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 15-04-1943 No. 5
Registernummer 666
Mutatie Nederlands-Indië - Javazee - slag in Straat Badoeng (Straat Lombok)
Mutatieperiode 19 - 27 februari 1942
Literatuur Bosscher (2) 237, 487, 501, 592; bezemer (4) 299; klaassen (4) en (5) 2242; e 40-45-1917
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 1e klasse
Onderdeel Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot Hr.Ms. Tromp
Geboren 4 februari 1912 in Arnhem
Overleden 14 augustus 1996 in Doorwerth