Kruis van Verdienste: Featherstone, C.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 11-03-1943 No. 3
Registernummer 368
Mutatie Groot-Brittannië - Londen - tijdens hevige Duitse bombardementen zeer moedig en beleidvol opgetreden bij het verhalen van 4 Nederlandse schepen.
Mutatieperiode 7, 8 en 13 september 1940
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Captain
Onderdeel Surrey Commercial Docks
Aan boord van / behorende tot Canadaen Croisset