Kruis van Verdienste: Hommes, J.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 25-02-1943 No. 11
Registernummer 352
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Mutatieperiode 18 december 1942
Literatuur Tulpen 459
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig soldaat
Onderdeel Verzet
Geboren 24 oktober 1920 in Surabaja (Java)