Kruis van Verdienste: Gerbrands, P.R.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 25-02-1943 No. 11
Registernummer 338
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Mutatieperiode 17 december 1942
Literatuur Brons 31-16; six 67, 68, 139; od 140; e 40-45-628; juk 302; aal 221; tulpen 458; schakels 83
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Student
Onderdeel Verzet
Geboren 7 juli 1919 in Menado (Celebes)
Overleden 11 september 1999 in Voorburg