Kruis van Verdienste: Brey, O.W. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 25-02-1943 No. 11
Registernummer 336
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Mutatieperiode 29 november 1941 - 17 december 1942
Literatuur Hoets; juk 299
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig sergeant
Onderdeel Verzet
Geboren 1 oktober 1921 in Wassenaar