Kruis van Verdienste: Bergmann, A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 25-02-1943 No. 11
Registernummer 334
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Literatuur Six 67, 137; juk 137
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig sergeant
Onderdeel Verzet