Kruis van Verdienste: Bensink, G.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 25-02-1943 No. 11
Registernummer 364
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Burger
Onderdeel Verzet
Geboren 26 oktober 1893 in Renkum
Overleden 1 oktober 1964 in Garderen