Vliegerkruis: Porto, S. du

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 04-02-1943 No. 8
Registernummer 103
Mutatie West-Europa - doorzetten aanval op konvooi met brandende motor, veilig weten terug te keren.
Mutatieperiode 22 december 1942
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-sergeant-vlieger
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron