Militaire Willems-Orde: Hettema, H.W.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 14-01-1943 No. 6
Datum en plaats uitreiking 20 januari 1943 in de Nederlandse ambassade in Londen door koningin Wilhelmina
Registernummer 5498
Mutatie Middellandse Zee - Algerijnse kust - 7-12 november 1942
Literatuur Limburg 237; stab 70-26; opmaat november 1998; na 1953-61; 1959-191; 1965-196; 1971/72-198, 199; 1980-171, 172; 1987-176
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Gezagvoerder
Onderdeel Koopvaardij
Aan boord van / behorende tot Ms. Marnix van St. Aldegonde
Geboren 1893
Overleden 14 september 1967 in Almelo