Vliegerkruis: Kemper, W.F.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 07-01-1943 No. 4
Registernummer 98
Mutatie Nederlands-Indië / Javazee - luchtacties (280 vlieguren), redden van drenkelingen Nederlands oorlogsschip.
Mutatieperiode december 1941 - maart 1943
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-vliegtuigmaker
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot Groep Vliegtuigen No. 6