Bronzen Kruis: Smit DSM, H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 31-12-1942 No. 7
Registernummer 614
Mutatie Noord-Rusland - Moermansk, konvooi-luchtaanvallen.
Mutatieperiode 3 - 5 juli 1942
Literatuur Limburg 192
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Volmatroos
Onderdeel Koopvaardij
Aan boord van / behorende tot Ss. Paulus Potter