Kruis van Verdienste: Terwindt, mej. B.M.W.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 01-10-1942 No. 4
Registernummer 231
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Literatuur E 40-45-237; rep 240-242, 244-252, enz.; tulpen 464
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Burger
Onderdeel Verzet
Geboren 27 februari 1911 in Amsterdam
Overleden 7 april 1987 in Oegstgeest