Kruis van Verdienste: Overgaauw, G.A.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 01-10-1942 No. 4
Registernummer 236
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Mutatieperiode 23 mei 1941
Literatuur Tulpen 462
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder; opgekomen bij het Wapen der Militaire Luchtvaart
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Verzet