Kruis van Verdienste: Dobbinga, V.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 03-09-1942 No. 2
Registernummer 188
Mutatie Nederlands-Indië - Zuidoost-Azië - na Japanse inval onder gevaarvolle omstandigheden schip en bemanning alsmede 400 leden der marine behouden van Tjilatjap naar Freemantle gebracht.
Mutatieperiode Tijdens de Japanse invasie
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Gezagvoerder
Onderdeel Koopvaardij
Aan boord van / behorende tot Ms. Sloterdijk
Geboren 9 juli 1895 op Schiermonnikoog
Overleden 27 januari 1972 in 's-Gravenhage