Kruis van Verdienste: Berkley, A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 03-09-1942 No. 4
Registernummer 220
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig soldaat
Onderdeel Landmacht