Kruis van Verdienste: Aulnis de Bourouill, mr. P.L. baron d'

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 03-09-1942 No. 4
Registernummer 204
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Mutatieperiode Eerste helft januari 1942
Literatuur Naamlijst 1957-211; tulpen 455; juk 297; e 40-45-655, 1953
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Student
Onderdeel Verzet
Geboren 26 december 1918 in Delft