Kruis van Verdienste: Borgerhoff Mulder, mr. R.L.G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 02-09-1942 No. 7
Registernummer 165
Mutatie Nederland - ontsnapping uit bezet gebied via Moskou, Odessa, Bombay en Kaapstad naar Engeland.
Mutatieperiode september - oktober 1941
Literatuur Meijer (2) 132; naamlijst 1948
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Matroos der 1e klasse zeemiliciën
Onderdeel Koninklijke Marine
Overleden 16 oktober 1996