Militaire Willems-Orde: Binford, Th.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 06-08-1942 No. 1
Registernummer 5492
Mutatie Straat Lombok - zeegevecht op 19 februari 1942.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Commander
Onderdeel United States Navy
Aan boord van / behorende tot 58th Destroyer Division
Geboren 1896
Overleden 27 augustus 1973