Militaire Willems-Orde: Doorman, K.W.F.M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 05-06-1942 No. 9
Registernummer 391
Mutatie Javazee - verrichtingen tijdens de Slag in de Javazee van 27 op 28 februari 1942.
Literatuur Knil-boek 287; klaassen (4) en (5) 1479; kroniek 76, 196; np 1917-144, 1960-89
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Schout-bij-nacht
Onderdeel Koninklijke Marine
Geboren 1889
Overleden 27 februari 1942, aan boord van Hr.Ms. De Ruyter