Vliegerkruis: Haye, J.H.H. de la

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 28-05-1942 No. 9
Registernummer 47
Mutatie West-Europa - oorlogspatrouillevluchten.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Telegrafistenmaat
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron