Vliegerkruis: Daniëls, A.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 28-05-1942 No. 9
Registernummer 40
Mutatie West-Europa - oorlogspatrouillevluchten.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Oppervliegtuigmaker
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron