Vliegerkruis: Bruens, G.T.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 28-05-1942 No. 9
Registernummer 41
Mutatie West-Europa - oorlogspatrouillevluchten.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-vlieger
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron