Vliegerkruis: Bolk, M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 28-05-1942 No. 9
Registernummer 42
Mutatie West-Europa - oorlogspatrouillevluchten.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Korporaal-telegrafist
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron