Vliegerkruis: Meer, P. van der

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 29-11-1941 No. 3
Registernummer 7
Mutatie West-Europa - aanval op konvooi / beschadigd teruggekomen.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-zeewaarnemer der 3e klasse
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron