Bronzen Kruis: Arkel, J. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 06-12-1940 No. 6
Registernummer 143
Mutatie Nederland - Militaire transportactie motordienst - zich uit eigener beweging naar Engeland begeven.
Mutatieperiode 10 mei 1940
Literatuur Meijer (2) 143; vh september 1952; mei 244
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig korporaal
Onderdeel Vrijwillig Landstormkorps Motordienst, Landmacht
Geboren 27 augustus 1919 in Buiksloot
Overleden 23 februari 2011 in Helmond