Bronzen Leeuw: Land, A.G. van der

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-07-1940 No. 1
Registernummer 1
Mutatie Nederland / Rotterdam / Nieuwe Waterweg - gevechtsacties.
Mutatieperiode 10 mei 1940
Literatuur Brons 9-5; brons 37-33; brons 38-22; klaassen (4) en (5) 2425; opmaat 1998-4
Andere onderscheidingen Bronzen Leeuw (vervanging voor het Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding)
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 2e klasse
Onderdeel Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot Hr. Ms. Z 5
Geboren 3 april 1915 in Batavia
Overleden 9 april 201? in Haarlem