Militaire Willems-Orde: Barendsen, J.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 13-07-1916 No. 41
Registernummer 5461
Mutatie Soemba - gedurende de jaren 1910 tot en met 1913; bij meerdere gelegenheden.
Literatuur De prins 5 aug. 1916
Opmerkingen over onderscheiding Eervolle Vermelding hiermee vervallen
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1882
Overleden 1945 in Nederland-Indië, gefusilleerd