Militaire Willems-Orde: Romijn, J.V.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 11-02-1915 No. 46
Registernummer 5454
Mutatie Atjeh - gedurende het jaar 1913; moedig gedrag tijdens gevechten op 26 december 1912, 23 januari 1913 en 21 juli 1913.
Stamboeknummer 53901
Literatuur KNIL-boek 226; lk 1965
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Sergeant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhorigheden
Geboren 1882
Overleden 3 maart 1969 in 's-Gravenhage