Militaire Willems-Orde: Swart, H.N.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 02-09-1909 No. 41
Registernummer 82
Mutatie Soembawa - 19 februari tot 9 mei 1908.
Literatuur Zelm 239
Opmerkingen over onderscheiding Bij Gouvernements Besluit 31 maart 199 no. 16 buitengewoon bevordering tot kolonel
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-kolonel
Onderdeel Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Gouverneur van Celebes
Geboren 1863
Overleden 23 augustus 1946 in 's-Gravenhage