Eresabel: Engelbert van Bevervoorde, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Nummer Eresabel 93
Datum Koninklijk Besluit 08-02-1909 No. 41
Mutatie Celebes - eerste halfjaar 1908.
Literatuur Geerts 179
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhorigheden
Geboren 1881
Overleden 11 september 1918, omgekomen tijdens instructievlucht nabij Soekamiskin