Militaire Willems-Orde: Engelbert van Bevervoorde, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 20-07-1908 No. 68
Registernummer 5362
Mutatie Celebes - eerste halfjaar 1907; vermeestering der Ambiso-stellingen van 5 tot en met 9 februari 1907.
Literatuur Geerts 179; Bronbeekbulletin juni 2004
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhorigheden
Geboren 1881
Overleden 11 september 1918, tijdens instructievlucht nabij Soekamiskin omgekomen.