Militaire Willems-Orde: Rost van Tonningen, M.B.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 09-03-1908 No. 39
Registernummer 380
Mutatie Bali - expeditie van 14 september tot 30 oktober 1906.
Literatuur Booms (2) 67; np 1997-314; na 1904-621; 1906-84; 1919-257; 1924-223; 1928-216; 1932-202; 1936-234, 235; 1940-448; 1954-340; 1960-304; 1966-321
Opmerkingen over onderscheiding Sedert benoemd tot luitenant-generaal en Commandant van het Leger in Nederlands-Indië
Declaratie terug naar de Kanselarij 15 maart 1927 (kosten vergoed)
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Wapen der Artillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1852
Overleden 7 januari 1927 in 's-Gravenhage