Eervolle Vermelding: Engelbert van Bevervoorde, J

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 28-03-1907 No. 96
Mutatie Celebes - gedurende 12 juli 1905 tot 1 augustus 1906.
Literatuur Geerts 179
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhorigheden
Geboren 1881
Overleden 11 september 1918, omgekomen tijdens instructievlucht nabij Soekamiskin